HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Sağlık 2.0

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Health 2.0
Bütçe
1.976.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
22/06/2021
Son Başvuru Tarihi
21/04/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.

Bu çalışma programında varılacak 6 nokta belirlenmiştir;

 • Hızla değişen toplumda sağlıklı kalmak,
 • Sağlıklı yaşamı geliştiren bir ortamda yaşamak ve çalışmak,
 • Hastalıklarla mücadele ve hastalık yükünün azaltılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması,
 • Sağlıklı bir toplum için yeni araçların, teknolojilerin ve dijital çözümlerin ortaya çıkarılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir sağlık endüstrisinin devam ettirilmesi.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Vatandaşların daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışları benimsemesi, daha sağlıklı seçimler yapması ve daha uzun süre sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürmesi, yaşlılık veya yaşamın diğer hassas evreleri de dâhil olmak üzere hastalık yükünün azaltılması,
 • Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin çevresel, sosyoekonomik ve mesleki risk faktörlerinin yanı sıra toplum genelinde sağlığı geliştirici faktörler hakkında bilinçlendirilmesi,
 • AB'de ve dünya çapında hastalıkların sağlık sektörüne getirdiği yükün azaltılması, yenilikçi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık bakımı için dijital ve diğer insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu dâhil olmak üzere, etkili hastalık yönetiminin desteklenmesi,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir olanlar da dâhil olmak üzere, Yeşil Mutabakata katkıda bulunan yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi
 • Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik uzmanlığı ile yeni araçlar, teknolojiler ve dijital çözümlerde standartlarının yükseltilmesi,
 • Kamu çalışanlarının yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirebilmesi amacıyla daha iyi yöntemler ve disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilmeleri,
 • İyileştirilmiş ve uyarlanmış politikalar ve yasal çerçevelerin oluşturulması, küresel düzeyde önemli politika üreticilerinin bilimsel kanıtlarla bilgilendirilmesi.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

2021-2022’yi kapsayan bu program için maksimum bütçe is 1,976 milyar avrodur.  


ZAMAN ÇİZELGESİ 

  Gelecek Çağrılar  Çağrının Açılış Tarihi Çağrının Kapanış Tarihi 
1 Tek Sağlık antimikrobiyal direnci (OH AMR) konusunda Avrupa ortaklığının oluşturulmasına yönelik yol haritası 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
2 Sahra altı Afrika'da yoksullukla ilgili hastalık araştırmalarını geliştirmek için yenilikçi yaklaşımlar 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
3 Kişiselleştirilmiş tıp ve bulaşıcı hastalıklar: virüslere karşı bireysel konak tepkisini anlama (ör. SARS-CoV-2) 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
4 Pandemiye hazırlıklı olmak amacıyla Avrupa ortaklığının kurulması  22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
5 Tedavi ve bakım için yapay zekâ (AI) çözümlerinin klinik doğrulaması 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
6 Tıbbi ürünlerin yeniden kullanılması için bir Avrupa yenilik platformu oluşturmak 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
7 Kanser hastaları için gelişmiş destekleyici, palyatif, hayatta kalma ve yaşam sonu bakımı 22 Haziran 2021 21 Eylül 2021
8 Aşılar 2.0 - yeni nesil aşıların geliştirilmesi 06 Ekim 2021 01 Şubat 2022
9 Nadir hastalıklar için yeni etkili tedavilerin geliştirilmesi 06 Ekim 2021 01 Şubat 2022
10 Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan hastalıklar veya bozukluklar için yeni nesil immünoterapilerin klinik öncesi gelişimi 06 Ekim 2021 01 Şubat 2022
11 Ergenlik ve gençlik döneminde bulaşıcı olmayan hastalık riskinin azaltılması (Kronik Hastalıklar için Küresel İttifak - GACD) 12 Ocak 2022 21 Nisan 2022 
12 Pandemiye hazırlıklı olmak 12 Ocak 2022 21 Nisan 2022
13 Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık için Küresel Araştırma İşbirliği'nin (GloPID-R) işleyişine destek 12 Ocak 2022 21 Nisan 2022 
14 Sağlık araştırmaları için bir Avrupa Araştırma Alanı'nı (ERA) teşvik eden Avrupa ortaklığı  12 Ocak 2022 21 Nisan 2022

 

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız. 

Genel ekler için tıklayınız


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncphealth@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The COVID-19 pandemic illustrated how unilateral research initiatives may lead to a fragmented research landscape, with substantial room for efficiency gains in the development of the highly needed evidence to guide policy actions when facing an emergency. The expected future European partnership for pandemic preparedness should aim to improve the EU’s preparedness to predict and respond to emerging infectious health threats by better coordinating funding for research and innovation at EU, national (and regional) level towards common objectives and an agreed Strategic Research and Innovation Agenda.

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 • Staying healthy in a rapidly changing society,
 • Living and working in a health-promoting environment,
 • Tackling diseases and reducing disease burden,
 • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care,
 • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society,
 • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health related industry.


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Citizens adopt healthier lifestyles and behaviours, make healthier choices and maintain longer a healthy, independent and active life with a reduced disease burden, including at old ages or in other vulnerable stages of life.
 • Policy-makers and regulators are aware and well informed about environmental, socioeconomic and occupational risk factors as well as health-promoting factors across society;
 • Health burden of diseases in the EU and worldwide is reduced through effective disease management, including through the development and integration of innovative diagnostic and therapeutic approaches, personalised medicine approaches, digital and other people-centred solutions for health care.
 • Enhancing development and uptake of innovative health care services and solutions, including environmentally sustainable ones that contribute to the European Green Deal
 • Europe’s scientific and technological expertise and know-how, its capabilities for innovation in new tools, technologies and digital solutions, and its ability to take-up, scale-up and integrate innovation in health care is world-class.
 • Public authorities supported with better methodologies and interdisciplinary approaches to assess and value new health technologies and interventions
 • Scientific evidence for improved/tailored policies and legal frameworks and to inform major policy initiatives at global level.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union,
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States ;
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The maximum budget for a total of 2021-2022 is 1.976 Billion Euros.


TIMETABLE 

  Forthcoming Calls  Call Opening Date Call Closing Date 
1 A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) 22 June 2021 21 September 2021
2 Innovative approaches to enhance poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa 22 June 2021 21 September 2021
3 Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) 22 June 2021 21 September 2021
4 Building a European partnership for pandemic preparedness 22 June 2021 21 September 2021
5 Clinical validation of artificial intelligence (AI) solutions for treatment and care 22 June 2021 21 September 2021
6 Building a European innovation platform for the repurposing of medicinal products 22 June 2021 21 September 2021
7 Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients 22 June 2021 21 September 2021
8 Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines 06 October 2021 01 February 2022
9 Development of new effective therapies for rare diseases 06 October 2021 01 February 2022
10 Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs 06 October 2021 01 February 2022
11 Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD) 12 January 2022 21 April 2022 
12 Pandemic preparedness 12 January 2022 21 April 2022
13 Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) 12 January 2022 21 April 2022 
14 European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research 12 January 2022 21 April 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal 


FURTHER INFORMATION 

For more information and call document please click here

General Annexes


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK 

For your questions and inquiries please contact: ncphealth@tubitak.gov.tr  

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı10.09.2021 Cuma