HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 1 – AB'nin ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 1 – Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
Bütçe
56.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
16/09/2021
Son Başvuru Tarihi
23/11/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dahil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dahil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir. 

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dahil etmek için Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. AB'nin ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması 
 2. AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
 3. Dayanıklı altyapı
 4. Artırılmış Siber güvenlik, 
 5. Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
 6. Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik


Beklenen sonuçlar

 • Yeni teknolojiler kullanan suçlular ve teröristlere karşı Polis Kuvvetlerinin verimli bir şekilde mücadele vermelerini destekleyecek bilgilerin modern bir şekilde analiz edilmesi
 • Suçluların ve teröristlerin yakalanması ve mahkemeye çıkarılması konusunda adli tıp ve kanuna uygun bir şekilde kanıt toplanması için kapasitelerin geliştirilmesi 
 • Kamusal alanlar dâhil olmak üzere vatandaşların terörizme karşı güvenliğinin sağlanması
 • Çeşitli organize suç türlerinin önlenmesi, tespiti ve caydırılması için geliştirilmiş görsel istihbaratı 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 56 Milyon avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Seyahat istihbaratı kullanılarak terörizm ve diğer ciddi suç biçimleriyle mücadele edilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
2 Yeni ve gelişmekte olan teknolojileri kullanarak yasal müdahale (5G ve ötesi, kuantum hesaplama ve şifreleme) 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
3 Dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele edilmesi ve dijital dünyaya güvenin artması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
4 Suç ve terörle mücadele araştırma verilerine daha iyi erişilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
5 Adli bilimlerde ve polis tarafından kullanılan modern biyometri 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
6 Aile içi ve cinsel şiddet önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
7 Kamusal alanlara yönelik saldırılara karşı hazırlıkların yapılması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
8 Ateşli silah kaçakçılığına karşı mücadele edilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
9 Çocukların cinsel sömürüsünün önlenmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
10 Çevrimiçi kimlik hırsızlığına karşı önlem alınması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
11 Kültürel eser kaçakçılığına karşı mücadele edilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
12 Organize çevre suçlarına karşı mücadele edilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
13 Aktarma, kalıcılık ve arka plan bilgilerini içeren iyileştirilmiş olay yeri incelemeleri 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
14 Ortak anlam birliğinin yanı sıra adli bağlamda organizasyon kültürlerinin ve insan etkileşimlerinin etkisinin daha iyi anlaşılması 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
15 Çevrimiçi oyun kültürünün aşırılık yanlıları tarafından kötüye kullanılmasına karşı geliştirilmiş mücadele  30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
16 Kamusal alanlarda, mahremiyete saygı duyulması ve toplu gözetimden kaçınılırken korunması 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
17 Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
18 Yasadışı madde üretimi ve kaçakçılığına karşı etkin mücadele yapılması 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
19 İnsan ticaretiyle etkin mücadele yapılması 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpsecurity@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

This Cluster 3 Work Programme will support the implementation of EU policy priorities relating to security, including cybersecurity, and disaster risk reduction and resilience. In addition, it will build on lessons learnt from the COVID-19 crisis in terms of prevention, mitigation, preparedness and capacity building for crises (including health crises) and in improving cross-sectoral aspects of such crises. 

One of the main purposes of this Destination is to contribute significantly to the implementation of the Security Union Strategy to include Research and Innovation as one of the key building blocks enabling the achievement of the overall policy objectives. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
 2. Effective management of EU external borders,
 3. Resilient infrastructure,
 4. Increased Cybersecurity, 
 5. A Disaster-Resilient Society for Europe 
 6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI). 


Expected Impact 

 • Modern information analysis for Police Authorities, allowing them to efficiently fight criminals and terrorists who use novel Technologies
 • Improved forensics and lawful evidence collection, increasing the capabilities to apprehend criminals and terrorists and bring them to the court
 • Increased security of citizens against terrorism, including in public spaces 
 • Improved intelligence picture and enhanced prevention, detection and deterrence of various forms of organised crime


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Civil Security for Society is EUR 56.000.000.


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Terrorism and other forms of serious crime countered using travel intelligence 30 June 2021 23 November 2021 
2 Lawful interception using new and emerging technologies  (5G & beyond, quantum computing and encryption) 30 June 2021 23 November 2021 
3 Disinformation and fake news are combated and trust in the digital world is raised 30 June 2021 23 November 2021 
4 Improved access to fighting crime and terrorism research data 30 June 2021 23 November 2021
5 Modern biometrics used in forensic science and by police 30 June 2021 23 November 202
6 Domestic and sexual violence are prevented and combated 30 June 2021 23 November 2021
7 Improved preparedness on attacks to public spaces 30 June 2021 23 November 2021 
8 Fight against firearms trafficking 30 June 2021 23 November 2021
9 Prevention of child sexual exploitation 30 June 2021 23 November 2021
10 Online identity theft is countered 30 June 2021 23 November 2021
11 Fight against trafficking in cultural goods 30 June 2021 23 November 2021
12 Fight against organised environmental crime 30 June 2021 23 November 2021
13 Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance 30 June 2022 23 November 2022
14 Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon 30 June 2022 23 November 2022 
15 Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists 30 June 2022 23 November 2022
16 Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance 30 June 2022 23 November 2022 
17 Effective fight against corruption 30 June 2022 23 November 2022 
18 Effective fight against illicit drugs production and trafficking 30 June 2022 23 November 2022
19 Effective fight against trafficking in human beings 30 June 2022 23 November 202


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpsecurity@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı22.09.2021 Çarşamba