HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 3 – Dayanıklı Altyapı


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 3 - Resilient Infrastructure
Bütçe
31.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
24/09/2021
Son Başvuru Tarihi
23/11/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dâhil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dâhil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir. 

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dâhil etmek için AB Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. AB ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması, 
 2. AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
 3. Dayanıklı altyapı
 4. Artırılmış Siber güvenlik, 
 5. Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
 6. Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik


Beklenen sonuçlar

 • Karmaşık saldırılar, salgın hastalıklar veya doğa ve insan kaynaklı felaketler durumunda büyük ölçekli birbirine bağlı sistem altyapılarının desteklenmesi
 • Güçlendirilmiş altyapı koruma sistemleri, karmaşık tehditlere ve zorluklara önemli insan müdahalesi olmadan hızlı, etkili ve güvenli yanıt verilmesi, sorunlar karşısında hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon alınması, Avrupa altyapılarının esnek ve stratejik özerkliğini sağlayarak riskleri daha iyi değerlendirir
 • Esnek ve güvenli akıllı şehirlerin, artan karmaşıklıkla karakterize edilen kritik altyapıların ve sistemlerin korunmasından elde edilen bilgiler kullanılarak korunması


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 31 Milyon avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Avrupa altyapıları ve özerkliklerinin sistemik risklere karşı korunması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
2 Pandemi durumunda altyapı esnekliğinin temin edilmesi  30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
3 Yerel altyapının korunması amacıyla Doğaya Dayalı Çözümlerin uygulanması  30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
4 Altyapının korunması amacıyla otonom sistemlerin kullanılması  30 Haziran 2021 23 Kasım 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpsecurity@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

This Cluster 3 Work Programme will support the implementation of EU policy priorities relating to security, including cybersecurity, and disaster risk reduction and resilience. In addition, it will build on lessons learnt from the COVID-19 crisis in terms of prevention, mitigation, preparedness and capacity building for crises (including health crises) and in improving cross-sectoral aspects of such crises. 

One of the main purposes of this Destination is to contribute significantly to the implementation of the Security Union Strategy to include Research and Innovation as one of the key building blocks enabling the achievement of the overall policy objectives. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
 2. Effective management of EU external borders,
 3. Resilient infrastructure,
 4. Increased Cybersecurity, 
 5. A Disaster-Resilient Society for Europe 
 6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI). 


Expected Impact 

 • Ensured  resilience of  large-scale  interconnected  systems infrastructures  in  case of complex attacks, pandemics or natural and man-made disasters;
 • Upgraded  infrastructure  protectionsystems  enable rapid,  effective,  safe and  secure response and without substantial human intervention to complex threats and challenges, and   better  assess   risks   ensuring  resilience   and   strategic  autonomy   of  European infrastructures;
 • Resilient  and secure  smart  cities are  protected  using  the  knowledge derived  from  the protection  of critical  infrastructures  and systems  that  are characterised  by  growing complexity.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Civil Security for Society is EUR 31.000.000.


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 European infrastructures and their autonomy safeguarded against systemic risks 30 June 2021 23 November 2021 
2 Ensured infrastructure resilience in case of Pandemics 30 June 2021 23 November 2021 
3 Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure 30 June 2021 23 November 2022
4 Autonomous systems used for infrastructure protection 30 June 2021 23 November 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: 

ncpsecurity@tubitak.gov.tr 

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı29.09.2021 Çarşamba