HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 4 – Artırılmış Siber Güvenlik


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 4 – Increased Cybersecurity
Bütçe
134.800.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
24/09/2021
Son Başvuru Tarihi
16/11/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dahil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dahil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir. 

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dahil etmek için AB Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. AB ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması, 
 2. AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, 
 3. Dayanıklı altyapı
 4. Artırılmış Siber güvenlik, 
 5. Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
 6. Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik


Beklenen sonuçlar

 • AB siber güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve dijital teknolojilerde Avrupa Birliği’nin üstünlüğü
 • Daha dayanıklı dijital altyapılar, sistemler ve süreçler
 • Artırılmış yazılım, donanım ve tedarik zinciri güvenliği
 • Güvenli yıkıcı teknolojiler
 • AB genelinde paylaşılan akıllı ve ölçülebilir dijital güvenliğin sağlanması ve sertifikalandırılması
 • Güçlendirilmiş farkındalık ve ortak bir siber güvenlik yönetimi ve kültürü


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 134.8 Milyon avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Çok katmanlı Siber Güvenliğin sağlanması için modellere ve tahminlere dayalı iş sürekliliği ve kurtarma metodolojileri 30 Haziran 2021 21 Ekim 2021
2 Bağlı cihazlar için açık kaynaklı ve açık özellikli donanımda geliştirilmiş güvenlik 30 Haziran 2021 21 Ekim 2021
3 Siber güvenliğin güçlendirilmesi için yapay zekâ 30 Haziran 2021 21 Ekim 2021
4 Avrupa'da kişisel verileri de içeren gizliliği koruma amaçlı ölçeklenebilir teknolojilerin sınır ötesi yönetiminin sağlanması 30 Haziran 2021 21 Ekim 2021
5 Karmaşık ve heterojen dijital sistemlerde tehdit izleme, izinsiz giriş ve müdahale sistemlerinin iyileştirilmesi 30 Haziran 2021 16 Kasım 2022
6 Potansiyel olarak kırılgan, güvenli olmayan donanım ve yazılım bileşenlerinin dinamik bir şekilde test edilmesi için “özel tasarım‘’ güvenilir metodolojiler, araçlar ve veri güvenliğinin sağlanması 30 Haziran 2021 16 Kasım 2022
7 Kuantum Dirençli Kriptografiye Geçiş 30 Haziran 2021 16 Kasım 2022
8 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) ürünleri, hizmetleri ve süreçlerinin çevik bir şekilde sertifikalandırılması için süreç ve araçların geliştirilmesi  30 Haziran 2021 16 Kasım 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpsecurity@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

This Cluster 3 Work Programme will support the implementation of EU policy priorities relating to security, including cybersecurity, and disaster risk reduction and resilience. In addition, it will build on lessons learnt from the COVID-19 crisis in terms of prevention, mitigation, preparedness and capacity building for crises (including health crises) and in improving cross-sectoral aspects of such crises. 

One of the main purposes of this Destination is to contribute significantly to the implementation of the Security Union Strategy to include Research and Innovation as one of the key building blocks enabling the achievement of the overall policy objectives. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
 2. Effective management of EU external borders,
 3. Resilient infrastructure,
 4. Increased Cybersecurity, 
 5. A Disaster-Resilient Society for Europe 
 6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI). 


Expected Impact 

 • Strengthened  EU cybersecurity  capacities  and European  Union  sovereignty in  digital technologies 
 • More resilient digital infrastructures, systems and processes
 • Increased software, hardware and supply chain security 
 • Secured disruptive technologies
 • Smart and quantifiable security assurance and certification shared across the EU 
 • Reinforced awareness and a common cyber security management and culture


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Civil Security for Society is EUR 134.800.000.


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Dynamic business continuity and recovery methodologies based on models and prediction for multi-level Cybersecurity 30 June 2021 21 October 2021 
2 Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices 30 June 2021 21 October 2021 
3 AI for cybersecurity reinforcement 30 June 2021 21 October 2021 
4 Scalable privacy-preserving technologies for cross-border federated computation in Europe involving personal data 30 June 2021 21 October 2021
5 Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures 30 June 2021 16 November 2022
6 Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components 30 June 2021 16 November 2022
7 Transition towards Quantum-Resistant Cryptography 30 June 2021 16 November 2022
8 Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes 30 June 2021 16 November 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpsecurity@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı29.09.2021 Çarşamba