HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 5 – Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplum


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 5 – A Disaster-Resilient Society for Europe
Bütçe
72.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
24/09/2021
Son Başvuru Tarihi
23/11/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dâhil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dâhil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir. 

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dâhil etmek için Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. AB ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması, 
 2. AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
 3. Dayanıklı altyapı
 4. Artırılmış Siber güvenlik, 
 5. Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
 6. Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik


Beklenen sonuçlar

 • Afetle ilgili risklere ilişkin anlayış ve bilginin, durumsal farkındalığın geliştirilmesi, harekete geçme becerilerinin desteklenmesi, Avrupa toplumunun dayanıklılığın güçlendirilmesi;
 • Uluslararası düzeyden yerel düzeye sektörler arası daha verimli, disiplinler arası ve afet risk yönetimi döngüsünün (önleme, hazırlıktan hafifletme, müdahale ve iyileştirme) sınır ötesi koordinasyonunun sağlanması


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 72 Milyon avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Doğal tehlikeler ve/veya Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler(KBRN) sektörleriyle ilgili standardizasyon çalışmalarında araştırma yapılması ve önceliklendirme mekanizmasının geliştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
2 Pandemiler ve bulaşıcı hastalıklara yönelik durumsal farkındalığı artırmak için mobil laboratuvarların hızlı bir şekilde kullanıma açılması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
3 Çoklu tehlikelere maruz kalan alanlarda risk tespitinin yapılması ve kamu bilincinin sağlanması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
4 Erken uyarı sistemlerinde uzun vadeli adaptasyon ve dayanıklılık geliştirmeyi içeren olağanüstü iklim olaylarına yönelik Bütünleşmiş Afet Riski Azaltma çalışmaları 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
5 Mevcut veriler ve planlamalar temel alınarak afet risklerinin, afete uyum sağlayacak kapasitelerin ve planlamaların daha gelişmiş bir şekilde değerlendirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
6 Bir afet veya kriz durumunda bireylerin davranışsal ve psikolojik tepkilerinin daha iyi anlaşılması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
7 İlk müdahale ekiplerinin hassas alanlarda hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını destekleyen iyileştirilmiş etki tahmini ve erken uyarı sistemleri 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
8 Bir afet veya krizle ilgili acil durumda bireylerin hazırlık çabalarının desteklenmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
9 Yüksek Etkili Düşük Olasılıklı veya beklenmedik olaylara karşı gelişmiş hazırlık ve yönetim 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
10 Doğal tehlikeler, kazalar ve KBRN olaylarının risk yönetiminde kullanılan verilerin kalite güvencesi/kalite kontrolünün iyileştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
11 Afet durumunda hasar tespitinin geliştirilmesi  30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
12 İlk müdahalede yaşanan eksikliklere yönelik uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2022
13 KBRN ile ilgili durumlarda kentsel alanlarda tepki verme süresini en aza indirmek için ilk müdahale ekiplerinin durumsal farkındalığının ve hazırlığının artması ve kapasitelerinin iyileştirilmesi 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
14 İlk müdahale ekiplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, bir KBRN olayı durumunda altyapıların arındırılması da dâhil olmak üzere daha verimli kurtarma operasyonları 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpsecurity@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

This Cluster 3 Work Programme will support the implementation of EU policy priorities relating to security, including cybersecurity, and disaster risk reduction and resilience. In addition, it will build on lessons learnt from the COVID-19 crisis in terms of prevention, mitigation, preparedness and capacity building for crises (including health crises) and in improving cross-sectoral aspects of such crises. 

One of the main purposes of this Destination is to contribute significantly to the implementation of the Security Union Strategy to include Research and Innovation as one of the key building blocks enabling the achievement of the overall policy objectives. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
 2. Effective management of EU external borders,
 3. Resilient infrastructure,
 4. Increased Cybersecurity, 
 5. A Disaster-Resilient Society for Europe 
 6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI). 


Expected Impact 

 • Enhanced understanding and improved knowledge and situational awareness of disaster-related  risks by  citizens,  empowered to  act,  thus raising  the  resilience of  European society;
 • More efficient cross-sectoral, cross-disciplines, cross-border coordination of the disaster risk  management cycle  (from  prevention, preparedness  to  mitigation, response,  and recovery) from international to local levels.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Civil Security for Society is EUR 72.000.000.


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Developing a prioritisation mechanism for research programming in standardisation related to natural hazards and/or CBRN-E sectors 30 June 2021 23 November 2021 
2 Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases 30 June 2021 23 November 2021 
3 Improved understanding of risk exposure and its public awareness in areas exposed to multi-hazards 30 June 2021 23 November 2021 
4 Integrated Disaster Risk Reduction for extreme climate events: from early warning systems to long term adaptation and resilience building 30 June 2021 23 November 2021
5 Enhanced assessment of disaster risks, adaptive capabilities and scenario building based on available historical data and projections 30 June 2021 23 November 2021
6 Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation 30 June 2021 23 November 2022
7 Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas 30 June 2021 23 November 2022 
8 Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency 30 June 2021 23 November 2022
9 Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events 30 June 2021 23 November 2022
10 Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events 30 June 2021 23 November 2022
11 Improved disaster risk pricing assessment 30 June 2021 23 November 2022
12 Improved international cooperation addressing first responder capability gaps 30 June 2021 23 November 2022
13 Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved capacities to minimise time-to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events 30 June 2022 23 November 2022
14 Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event 30 June 2022 23 November 2022 


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpsecurity@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı29.09.2021 Çarşamba