HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 2 – AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 2 – Effective management of EU external borders
Bütçe
55.500.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
30/09/2021
Son Başvuru Tarihi
23/11/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dâhil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dâhil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir. 

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dâhil etmek için Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. AB'nin ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması 
 2. AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
 3. Dayanıklı altyapı
 4. Artırılmış Siber güvenlik, 
 5. Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
 6. Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik


Beklenen sonuçlar

 • Avrupa Birliği’nin kara, hava ve deniz sınırları ile altyapı faaliyetlerinin kazalar, doğal afetler ve güvenlik sorunlarına karşı korunması; kaçakçılık, korsanlık, potansiyel terör saldırıları, siber veya hibrit tehditlere karşı güvenliklerinin geliştirilmesi
 • Avrupa Birliği’nin hava, kara ve deniz dış sınırlarının güvenliği ve izlenmesi sağlanırken; yolcuların ve sınır yetkililerinin gümrük geçiş deneyimlerinin geliştirilmesi, Schengen alanın desteklenmesi, ticari malların ve insanların yasadışı dolaşımının azaltılması ve yolcuların temel haklarının korunması
 • Daha iyi önleme, tespit, caydırma ve yasadışı faaliyetlerle mücadele edilmesi aracılığıyla gümrük ve tedarik zinciri güvenliğinin geliştirilmesi, tedarik zinciri ve Avrupa Birliği’nin dış sınır geçiş noktalarında ticari mal akışlarındaki kesintilerin azaltılması.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu hedefin toplam tahmini bütçesi 55.500.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Gözetim kapasitesi, yüksek irtifa ve yüksek dayanıklı hava desteğini de artırarak sınırlar, deniz çevresine yönelik faaliyetlerin ve ulaşım güvenliği ve yönetiminin geliştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
2 Dış sınırlar arasında seyahatin kolaylaştırılması için gümrük kontrollerinin geliştirilmesi ve yolcular ve gümrük personelinin deneyimlerinin geliştirilmesi  30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
3 Avrupa Sınırları, Sahil Güvenlik ve Avrupa gümrük yetkililerinin güvenlik ve performanslarının artırılması 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
4 Posta ve ekspres kurye akışlarındaki tehditlerin ve yasa dışı ürünlerin tespitinin geliştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
5 Gümrükten geçen kişilerin üzerlerinde ve vücutlarında sakladıkları nesnelerin tespit edilmesinin geliştirilmesi 30 Haziran 2021 23 Kasım 2021
6 AÇIK KONU  30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
7 Deniz alanları ile deniz limanlarının korunması için sualtı tespit ve kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
8 Kimlik yönetimi, kimlik ve seyahat belgelerinin güvenliğinin geliştirilmesi ve dolandırıcılıkla mücadele edilmesi 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
9 Gümrükler için daha iyi, taşınabilir ve daha hızlı analizlerin ve tespitlerin yapılması 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022
10 AÇIK KONU 30 Haziran 2022 23 Kasım 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpsecurity@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES

This Cluster 3 Work Programme will support the implementation of EU policy priorities relating to security, including cybersecurity, and disaster risk reduction and resilience. In addition, it will build on lessons learnt from the COVID-19 crisis in terms of prevention, mitigation, preparedness and capacity building for crises (including health crises) and in improving cross-sectoral aspects of such crises. 

One of the main purposes of this Destination is to contribute significantly to the implementation of the Security Union Strategy to include Research and Innovation as one of the key building blocks enabling the achievement of the overall policy objectives. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
 2. Effective management of EU external borders,
 3. Resilient infrastructure,
 4. Increased Cybersecurity, 
 5. A Disaster-Resilient Society for Europe 
 6. Strengthened Security Research and Innovation (SSRI). 


Expected Impact 

 • Improved security of EU land and air borders, as well as sea borders and maritime environment, infrastructures and activities, against accidents, natural disasters and security challenges such as illegal trafficking, piracy and potential terrorist attacks, cyber and hybrid threats
 • Improved border crossing experience for travellers and border authorities staff, while maintaining security and monitoring of movements across air, land and sea EU external borders, supporting the Schengen space, reducing illegal movements of people and goods across those borders and protecting fundamental rights of travellers;
 • Improved customs and supply chain security through better prevention, detection, deterrence and fight of illegal activities involving flows of goods across EU external border crossing points and through the supply chain, minimising disruption to trade flows


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for this destination is EUR 55.500.000.


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Enhanced security and management of borders, maritime environment, activities and transport, by increased surveillance capability, including high altitude, long endurance aerial support 30 June 2021 23 November 2021
2 Improved border checks for travel facilitation across external borders and improved experiences for both passengers and border authorities’ staff 30 June 2021 23 November 2021
3 Increased safety, security, performance of the European Border and Coast Guard and of European customs authorities 30 June 2021 23 November 2021
4 Advanced detection of threats and illicit goods in postal and express courier flows 30 June 2021 23 November 2021
5 Improved detection of concealed objects on, and within the body of, persons 30 June 2021 23 November 2021
6 OPEN TOPIC 30 June 2022 23 November 2022
7 Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours 30 June 2022 23 November 2022
8 Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and travel documents 30 June 2022 23 November 2022 
9 Better, more portable and quicker analysis and detection for customs 30 June 2022 23 November 2022 
10 OPEN TOPIC 30 June 2022 23 November 2022 


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpsecurity@tubitak.gov.tr 

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı07.10.2021 Perşembe