HİBE & FONLAR

Tek Pazar Programı Toplum Dayanıklılığı için Sosyal Ekonomi Misyonları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Single Market Programme Social Economy Missions for Community Resilience
Bütçe
2.000.000 Avro
Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
26/10/2021
Son Başvuru Tarihi
24/11/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının genel amacı, bölgesel veya yerel kamu idarelerinin, sosyal ekonomi alanındaki KOBİ’lerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin karşılaştıkları zorlukların ve krizlerin üstesinden gelmeleri amacıyla kapasitelerini ve dayanıklılıklarını artıracak projelerine fon desteği sağlamaktır. Teklif çağrısı aşağıdakiler aracılığıyla yerel direncin oluşturulmasını destekleyecektir: 

a) sosyal ekonomi alanında ulusötesi ve bölgeler arası akran öğreniminin ve işbirliğinin desteklenmesi, 

b) sosyal ekonomi paydaşlarının işbirliğiyle sosyal ekonomi yerel eylem planlarının geliştirmesi

c) Avrupa'nın diğer bölgelerinde potansiyel olarak tekrar edilebilecek tavsiyelerin formüle edilmesi


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Sivil Toplum Örgütlerine, KOBİ’lere, sosyal ekonomi girişimlerine ve organizasyonlara projenin amaçlarını, faaliyetlerini ve sonuçlarını ulaştırmak için iletişimin ve farklındalığın sağlanması; 
 • Sosyal ekonomi alanında işbirliğinin, ulusötesi ve bölgeler arası öğrenmeyi ve kapasite geliştirmeyi artıracak faaliyetlerin organize edilmesi. 
 • Sosyal ekonomi işletmelerinin sürdürebilir kalkınmalarını ve büyümelerini geliştirmek için özel ihtiyaçlarının haritalanması ve önlemlerin alınması.
 • Sosyal ekonomi girişimlerinin ve organizasyonların ilgili girişimlerinin, yönergelerinin, iyi uygulamalarının, ana oyuncularının, yeşil, dijital çözümlerinin ve yeni teknolojilerin sağlayıcılarının haritalandırılması.


Beklenen Sonuçlar

 • Sosyal ekonomiye dayalı sürdürülebilir iş modellerini iyileştirmeye adamış yerel veya bölgesel yönetimlerin sayısının artırılması;
 • Sürdürülebilirlik konusunda daha iyi farkındalığa sahip olan ve geçiş için mevcut desteğe sahip yerel ekonomik operatörlerin ve özellikle sosyal ekonomi işletmelerinin ve kuruluşlarının sayılarının artması;
 • Büyümeleri ile ilgili eğitim ve öğretim konusunda daha iyi farkındalığa sahip olan yerel ekonomik operatörlerin, sosyal ekonomi işletmelerinin ve organizasyonların sayılarının artması;
 • Avrupa genelinde diğer bölgelerde ve yerel topluluklarda tekrarlanabilecek temel önerilerin sayılarının artması.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar): 

 • tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) 
 • uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB üyesi olmayan ülkeler:
 • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programının COSME kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Mevcut program bütçesi 2.000.000 avro’dur.


ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrı Açılışı 16 Eylül 2021
Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021 - 17:00 (Brüksel Saati)
Değerlendirme Aralık 2021-Ocak 2022
Değerlendirmenin sonuçlarının bildirilmesi Ocak-Eylül 2022
Kontratların imzalanması Mart-Nisan 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’dir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The general objective of the topic “Social Economy Missions for Community Resilience” is to co-fund projects, which will build resilience and increase the capacity of regional or  local public  administrations,  social economy  SMEs and  civil society  to  overcome difficulties  and crises.  The  call for proposals will  support  building local  resilience through:                                

a) transnational  and  inter-regional  peer-learning and  collaboration  in  the field  of social  economy, 

b) developing  social  economy local  action  plans with  the cooperation  of social  economy  stakeholders,

c) formulating  recommendations  to be potentially replicable in other parts of Europe.


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Communication and awareness raising activities to reach out to potential social economy enterprises, organisations, SMEs and civil society about the project’s objectives, activities and results,
 • Organisation of activities to boost cooperation, transnational and inter-regional learning and capacity building in the field of social economy, 
 • Mapping of specific needs of social economy enterprises and support measures to improve their sustainable development and growth,
 • Mapping  of relevant  initiatives,  guidelines, good  practices,  main players, providers  of  green, digital  solutions  and new  technologies,  opportunities for social economy enterprises and organisations,


Expected Results                                                                         

 • Number of local or regional administrations committed to improving business environment for sustainable business models based on social economy;
 • Increased number of local economic operators and in particular social economy enterprises and organisations who have better awareness of sustainability and existing support for their transition;
 • Increased number of local economic operators and in particular social economy enterprises and organisations who have better awareness of education and training relevant for their growth;
 • Number of key recommendations that could be replicable in other regions and local communities across Europe.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • be legal entities (public or private bodies)
 • be established in one of the eligible countries, i.e.: 
 • EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs))
 • non-EU countries:
 • listed  EEA  countries andcountries  associated  to theCOSME  part  of theSingle Market  Programme  or countries  which  are in  ongoing negotiations for an association agreementand where the agreement enters   into  force   before   grant  signature(list   of   participating countries)

Proposals must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section).


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 2.000.000. 


TIMETABLE

Call opening 16 September 2021
Deadline for Submission 24 November 2021 at 17:00
Evaluation December 2021-January 2022
Information on evaluation results January-February 2022
GA signature March-April 2022


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document 


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı27.10.2021 Çarşamba