HİBE & FONLAR

BM Demokrasi Fonu (UNDEF), sivil toplum kuruluşlarını proje finansmanına başvurmaya davet ediyor

 

Proje teklifleri, BM'nin iki çalışma dili olan İngilizce veya Fransızca olarak, 4 Kasım 2021 ile 6 Aralık 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak sunulabilir; başvuru sahipleri için yönergeleri, SSS ve alınan dersleri, www.un.org/democracyfund adresinde bulabilirsiniz.

UNDEF, sivil toplumu güçlendiren, insan haklarını geliştiren ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını teşvik eden projeleri desteklemektedir. UNDEF fonlarının çoğu yerel sivil toplum kuruluşlarına gidiyor. Bu şekilde, UNDEF, BM'nin diğer çalışmalarını --Hükümetlerle olan çalışmalarını- tamamlamada, dünya çapında demokratik yönetişimi güçlendirmek için belirgin bir rol oynamaktadır.

Bu, iki yıllık proje başına 300.000 ABD Dolarına kadar hibe sağlayan UNDEF tarafından başlatılacak olan On Altıncı Turdur. 2006 yılından bu yana, UNDEF 100'den fazla ülkede toplam 200 milyon ABD Dolarının üzerinde 800'den fazla iki yıllık projeyi desteklemiştir. Teklifler, son derece titiz bir seçim sürecine tabidir, finansman tekliflerinin yüzde ikisinden daha azı seçilmektedir.

Bu Tur için UNDEF, sekiz tematik alandan birini veya daha fazlasını kapsayan proje tekliflerini davet ediyor:

  • Kadınların Güçlenmesi
  • Topluluk aktivizmi
  • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
  • Gençlik katılımı
  • Sivil toplum ile Hükümet arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi
  • Medya ve bilgi edinme özgürlüğü
  • Bilgi için araçlar
  • Seçim süreçleri

Kaynak: STGM


27.10.2021 Çarşamba