HİBE & FONLAR

KOSGEB-İŞGEM/TEKMER Programı Çağrısı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir:
İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili KOSGEB Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.

İlgili Başkanlık Birimleri:

İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi Başkanlığı
E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı
E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr

İŞGEM için;
İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir.
Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

TEKMER için;
Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir.
Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler.

Proje Süresi:
Proje süresi 5 yıldır.

Destek Unsurları:
 
Destek Kalemleri Üst Limitleri Destek Oranı
Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği 500.000-TL – Geri Ödemesiz
1.000.000-TL – Geri Ödemeli
 
 
 
%75
Personel Giderleri Desteği 1.000.000-TL Geri Ödemesiz
Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği 1.000.000-TL Geri Ödemesiz
Mobilya Donanım Desteği 300.000-TL Geri Ödemesiz
 
Mevzuat:

İŞGEM TEKMER Programı Uygulama Esasları için tıklayınız

Detaylı bilgi ve diğer dokümanlar için tıklayınız


16.04.2019 Salı