HİBE & FONLAR

TÜBİTAK BİGG Çağrı Duyurusu (2019-1)


TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2019 yılı birinci çağrısına çıkmaktadır. Programın adı önceki çağrıda olduğu gibi BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak kullanılmaya devam edilecektir.

1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlayacaktır.

 1. aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

Kimler Başvurabilir:

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim** veren üniversitelerin;
· Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
· Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 · Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir; 
Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.
* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.
 ** Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları örgün öğrenim olarak kabul edilmemektedir.
 
Destek Miktarı:

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir.

Çağrı konusu ve kapsamı;
 
Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması durumda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.
 
  • Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Otomotiv, vb
 
  • Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.
 
  • Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.
 
  • İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek      Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
 
  •  Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
 
  •  Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.
 
Çağrı Takvimi:
 
Tarih Aşama
10 Haziran – 31 Temmuz a 2019 Saat 17:00 Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması
10 Haziran – 19 Ağustos 2019 Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri
20 – 29 Ağustos 2019 Saat 17:00 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
2 Eylül 2019 Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
9-20 Eylül 2019 Eksik başvuru belgelerin tamamlanması
Ekim- Kasım 2019 2. aşama panel değerlendirmeler
Aralık 2019 Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
Ocak 2020 Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
1 Şubat 2020 Destek başlangıç tarihi
 
 
İletişim: 
BİGG programına ait detaylı bilgiler, duyurular ve Uygulayıcı Kuruluşlar listesi programın resmi sitesi olan www.bigg.tubitak.gov.tr adresinde ve www.tubitak.gov.tr/1512  adresinde yer almaktadır.
 
Çağrı dokümanı için tıklayınız


10.06.2019 Pazartesi