HİBE & FONLAR

BiodivERsA “Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği” Proje Ön Çağrı Duyurusu


BiodivERsA 23 Avrupa Birliği ve Asosiye ülkeden 35 Ar-Ge yönetim biriminin oluşturduğu Avrupa komisyonu Horizon2020 programı tarafından desteklenen bir ağdır.  2005 yılından günümüze faaliyetlerini sürdüren BiodivERsA 60’ın üzerinde çok uluslu projenin oluşumuna imkan tanımıştır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ar-Ge yönetim birimi olarak ağ’da yer almakta ve araştırmacılarımıza projelerde yer alma imkanı sunmaktadır. Yakın bir tarihte sekreterya tarafından yapılan açıklamada BiodivERsA konsorsiyumu “Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği (BiodivClim)” başlığında çağrıya çıkmaya hazırlandığı belirtilmektedir.

Çağrının aşağıda belirtilen dört temaya yönelik olması planlanmaktadır.

İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik ve doğanın insanlara katkısı üzerindeki sonuçları
İklim-biyoçeşitlilik geri bildirim süreçleri
İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve adaptasyonu için doğa-temelli çözüm potansiyeli
Biyoçeşitlilik, iklim ve diğer sektör politikaları arasındaki sinerji, değişimler ve değişim unsurlarının rolü.

 Kimler Başvurabilir:

Araştırmacılar

Destek Miktarı ve Kuralları:

Çağrıya toplamda 23 Milyon Euro ile katılan ülkeler; Avusturya, Belçika, Brezilya (Sao Paulo Eyaleti), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, Litvanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye’dir. Katılımcı ülkelerin güncellenmiş listesi BiodivERsA web sitesinde yayınlanacaktır.

Çağrıya Özel Hususlar:

Bilimsel ekipler, çağrıya katılan en az 3 ülkeden (AB üyesi veya AB asosye ülkelerinden en az ikisi dahil olmak üzere) ve en az üç farklı Katılımcı Kuruluş tarafından desteklenecek şekilde konsorsiyumlarını oluşturacaklardır. Detaylı bilgi için çağrı ön duyurusuna BiodivERsA web sitesinden ulaşılabilmektedir. http://www.biodiversa.org/1587 

Ayrıca, Araştırıcılar BiodivERsA web sitesinde bulunan Partner Search Tool aracılığıyla kendi profillerini oluşturarak diğer araştırmacılar tarafından hazırlanan projelerde yer alma imkanına sahip olabilecekleri gibi proje yazmak istemeleri durumunda projeleri için ortak bulma imkanına sahip olacaklardır. 
 https://proposals.etag.ee/biodivclim/partner-search

Çağrıya proje önerisi vermek veya partner olmak için öncelikle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uygunluk koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Çağrıya Başvurular:
 
Proje teklifleri İngilizce hazırlanacak ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir;
Proje önerileri:
 • 1. Aşama: (Ön proje teklifi)
  • Proje önerisinin çağrı temasına/temalarına uygunluğu
  • Proje teklifinin özgünlüğü   
  • Uluslararası düzeyde yarattığı katma değer
 • 2. Aşama: (Full proje önerisi)
  • Bilimsel mükemmeliyet
  • Proje teklifinin kalitesi ve uygulanabilme düzeyi
  • Projenin etkisi (politika yapıcıları ve toplumsal düzeyde yarattığı etki, konu ile ilgili paydaşlara yaklaşım)
Proje hazırlanırken incelenmesi gereken önemli BiodivERsA dökümanları;
 
 
 
Çağrı Takvimi:

Çağrının 2 Eylül 2019'da açılması ve 10 Nisan 2020'de kapanması planlanmaktadır.
5 Kasım 2019 tarihine kadar ön tekliflerin sunulması zorunludur.

İletişim:
Çağrı konusunda temasa geçilecek kişiler ve iletişim bilgileri;
Turğut ORMAN                 (0312) 307 60 37 turgut.orman@tarimorman.gov.tr
Dr. Esin DİLBİRLİĞİ           (0312) 307 60 69 esin.dilbirligi@tarimorman.gov.tr
Detaylı bilgi için tıklayınız


28.06.2019 Cuma