HİBE & FONLAR

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı


Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) kapsamında “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” teklif çağrısı yayınlanmıştır. 
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
- Tüzel kişiler,
- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
  •  STK'lar,
  •  Yerel otoriteler (örneğin belediyeler),
  •  Bölgesel Kalkınma Ajansları,
  •  Eğitim ve Öğretim Kurumları(örneğin üniversiteler, meslek liseleri),
  •  Meslek Kuruluşları,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve diğer benzeri kuruluşlar,
  • Uluslararası Kuruluşlar vb.
Destek Miktarı:
minimum   : 75.000 Avro
maksimum: 250.000 Avro


Projenin toplam uygun maliyetlerinin minimum %80'i maksimum %90'ı hibe olarak karşılanmaktadır.

Son başvuru tarihi: 27 Ocak 2020


Başvuru rehberi için tıklayınız
Detaylı bilgi için tıklayınız


15.11.2019 Cuma