HİBE & FONLAR

EaSI Programı Kapsamında “Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler ” Teklif ÇağrısıToplam bütçesi 2.5 milyon Avro olan bu çağrının amacı, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak bir sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve aynı zamanda sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmektir. Çağrının bir diğer hedefi ise katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamaktır. 

Kısım A: Sosyal finans ortaklığının kurulması
Kısım B: Sosyal finans araçlarının ve mekanizmalarının oluşturulması

Başvuru Kriterleri

Başvuru sahibi; her türden kamu veya özel kuruluş olabilir. Konsorsiyum, bir başvuru sahibi ve en az iki eş başvuru sahibinden oluşmalıdır.


Kısım A için:
Min. Hibe tutarı: 150.000 Avro
Max. Hibe Tutarı: 200.000 Avro
Kısım B için:
Min. Hibe tutarı: 200.000 Avro
Max. Hibe Tutarı: 250.000 Avro

Verilecek hibe oranı en fazla %80’dir.
Son başvuru tarihi 31 Mart 2020

Detaylı bilgi için tıklayınız
 

11.12.2019 Çarşamba