HİBE & FONLAR

"Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı" Teklif ÇağrısıBu teklif çağrısının amacı, sınır ötesi diyalogları teşvik etmek, Türkiye'de ve AB'de yaratıcı sektörler ve kültürel mirası da içeren kültür ve sanat alanlarında  faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında bir ağ oluşturmaktır.

 
Teklif çağrısının öncelikleri;
- Kültürel ve yaratıcı sektörlerin desteklenmesi (örneğin: mimarlık, el sanatları, tasarım, festivaller, edebiyat, sahne sanatları, görsel sanatlar)
- Kültürel mirası teşvik etmek ( örneğin : arkeolojik alanlar, müzeler, anıtlar, tarihi şehirler, tarihi sanat eserleri, arşivler, hikaye anlatımı )
- Görsel-işitsel içerik geliştirmek (örneğin: müzik, belgesel film, kısa film, sinema, televizyon, radyo, video oyunları, multimedya)

Projeler bu üç öncelikten en az birini içermelidir.

Uygun başvuru sahipleri:
Başvuru sahibinin tüzel kişi, kar amacı gütmeyen kuruluş ve sivil toplum kuruluşu olması gerekmektedir. Üniversiteler, müzeler ve belediyeler ise eş faydalanıcı olabilirler.

Toplam Bütçe: 3.000.000 Avro
Minimum hibe tutarı: 60.000 Avro
Maksimum hibe tutarı: 150.000 Avro

Son başvuru tarihi 28 Ocak 2020

Detaylı bilgi için tıklayınız

 


12.12.2019 Perşembe