TEŞKİLAT ŞEMASI

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu, Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları’ndan oluşmaktadır. Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden gelen temsilcilerden meydana gelmektedir. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli personeliyle Genel Sekreterlik bu etkin yönetişim yapısının icra ayağını teşkil eder.