2011 - Teknik Destek Programı

Teknik Destek Nedir?

Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere verilen destektir.

2011 Yılı Teknik Destek Programı
2011 Teknik Destek Programı Başvuruları 26.08.2011 tarihinde Ajans internet sitesinden yapılan duyuru ile Eylül-Ekim dönemi için 29.08.2011’den itibaren alınmaya başlamıştır. 23.10.2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem felaketinden ötürü Teknik Destek Programının Dönemsellik ilkesine riayet edilememiş ve hem Eylül-Ekim hem de Kasım-Aralık dönemleri için toplamda 7 başvuru alınmıştır. Projelerden 3 tanesi ön incelemede elenmiş ve idari kontrolden geçen 4 teklifin Genel Sekreterlikçe desteklenmesine karar verilmiştir.

Sözleşmeye bağlanan 4 projenin illere göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
 

Bitlis 1
Hakkari 1
Muş 2
Van -
Toplam 4

Kazanan 4 teknik destek teklifinin hizmet alım süreci tamamlanmış olup talep edilen eğitimler, sözleşmesi imzalanan müşavir firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Destek almaya hak kazanan Projeler


01.02.2011 Salı