2012 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı

Sıkça Sorulan Sorular-1
Sıkça Sorulan Sorular-2
Sıkça Sorulan Sorular-3
Basın Duyurusunu indirmek için tıklayınız
 
Program Türü Mali Destek Programı / Proje Teklif Çağrısı
İlan Tarihi 11.06.2012
Son Başvuru Tarihi 07.09.2012
Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012 Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012
Genel Amaç Bölge işletmelerinin enerji girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayarak sektörel rekabet güçlerinin artırılması ve Bölge’de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesidir.
Öncelikler Öncelik 1 : Güneş enerjisi ve hidrolik güç kaynakları ile elektrik üretimi sağlayan yatırım projeleri.
Öncelik 2 : Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından (biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle, çöpgazı dâhil, vb.) elektrik üretimi sağlayan yatırım projeleri.
Öncelik 3 : Yenilenebilir enerji kaynaklarının sulama, ısıtma ve kurutma amaçlı kullanımını sağlayan projeler.
Öncelik 4 : Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Ar-Ge ve tanıtım faaliyetlerini içeren projeler.
Bütçe Kısıtları

1. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.

2. Görünürlük maliyetleri destek miktarının %1’ini geçemez.

3. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2’sini geçemez.

Bütçe 5.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar : 100.000 TL   
Azami tutar : 700.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %75’inden fazla olamaz
Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında belirlenen işletmeler,

veya
TRB2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren;
• Yerel yönetimler,
• Üniversiteler,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
• Kooperatifler (yapı ve tüketim kooperatifleri hariç) ve birlikler
Başarı Kriterleri Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Ayrıca, projelerin başvurularının başarılı sayılabilmesi için mali ve teknik değerlendirme tablosunun “mali ve yönetim kapasitesi” bölümünden en az 9 puan alma koşulu aranacaktır.

YER :
TRB2 (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) Bölgesi

Başvuru Rehberini e-dergi formatında okumak için tıklayınız.

ADRES :
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 27 Merkez / VAN

Bitlis Yatırım Destek Ofisi :
Taş Mah. Kız Meslek Lisesi Bitişiği
Merkez / Bitlis

Muş Yatırım Destek Ofisi :
Saray Mah. Hürriyet Cad.
No: 312 (Eski Tekel İdari Binası) Merkez / Muş

Hakkâri Yatırım Destek Ofisi :
Hakkâri Valilik Binası, Zemin Kat
Merkez/Hakkâri

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Bölge Planı
Proje Hazırlama Kılavuzu
Bilgilendirme Sunumu
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik (21.06.2011)
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin değiştirilmesine dair yönetmelik (10.03.2012)
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ (10.03.2012)

Başarılı Bulunan Projeler


11.06.2012 Pazartesi