2020 - Teknik Destek (TD) Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı, 02.06.2020 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır. (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına;
 • eğitim verme,
 • program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • geçici uzman personel görevlendirme,
 • danışmanlık sağlama,
 • lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
gibi konularda destek sağlamaktır.

 
Program Adı 2020 Yılı Teknik Destek Programı
Program Referans No TRB2/20/TD
Programın Amacı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına;
 • eğitim verme,
 • program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • geçici uzman personel görevlendirme,
 • danışmanlık sağlama,
 • lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
gibi konularda destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri Program kapsamında yalnızca Başvuru Rehberinin “3.2.2. Programın Öncelikleri” başlığında sıralanan önceliklerden en az biri ile uyumlu olan faaliyetler diğer tüm şartları sağlamaları koşulu ile desteklenecektir.
Bütçe Toplam Bütçe 400.000,00 TL
Proje Bütçesi (KDV Dahil) 30.000,00 TL
Azami Proje Süresi 6 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler
 • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler
 

Başvuru Rehberi
Örnek Başvuru Formu
Destekleyici Belge Şablonları
KAYS Yardım Dokümanı

Başvuru yapmak için lütfen tıklayın!
 


02.06.2020 Salı