2021 - Fizibilite Desteği Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı, 20.04.2021 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr). Programının amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
 
Programın öncelikleri:
 • Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanmasıdır.
Başvuru yapmak için tıklayınız
(Başvuru yardım dokümanı)
(Proje Hazırlama Kılavuzu)

Programın Künyesi
 
Program Adı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı
Program Referans No TRB2/21/FZD
Programın Amacı Programın amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
 • Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması
Toplam Bütçe 650.000,00 TL
Destek Miktarı
 • Asgari Tutar: 40.000,00 TL
 • Azami Tutar: 130.000,00 TL
Azami Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler
 
Başvuru Rehberi ve Ekleri


20.04.2021 Salı