2018 - Fizibilite Desteği Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı, 20.04.2018 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr). Programının amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
 
Programın öncelikleri:
 • 2014 – 2023 Bölge Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
 
Program Adı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
Program Referans No TRB2/18/FZD
Programın Amacı Programın amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
Programın Öncelikleri
 • 2014 – 2023 Bölge Plan’ında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
Toplam Bütçe 1.220.000 TL
Destek Miktarı
 • Asgari Tutar: 20.000 TL
 • Azami Tutar: 125.000 TL
Azami Proje Süresi 1 yıl
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve kooperatifler
Son Elektronik Başvuru Tarihi 24/12/2018 Saat: 23:59
Son Taahhütname Teslim Tarihi 31/12/2018 Saat: 17:00

Başvuru Rehberi


20.04.2018 Cuma