2015 - Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (RGMDP)

DİKKAT :  Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz. Soru sayısı arttıkça bu bölüm güncellenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 04.05.2015 tarihi itibariyle Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 13.500.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Mali destek programına başvuracak potansiyel başvuru sahipleri olan KOBİ’lere program öncelikleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması amacıyla aşağıdaki merkezlerde bilgilendirme toplantıları yapılarak potansiyel başvuru sahiplerinin soruları cevaplandırılacaktır. Bilgilendirme toplantılarının yeri ve tarihi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 
Merkez Tarih Saat Toplantı Yeri
Hakkâri 11 Mayıs 2015 14.00 Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası
Muş 12 Mayıs 2015 14.00 Muş Kültür Merkezi
Bitlis 13 Mayıs 2015 14.00 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Van 18 Mayıs 2015 14.00 Van Ticaret ve Sanayi Odası
Erciş 15 Mayıs 2015 14.00 Erciş Kaymakamlığı
Malazgirt 15 Mayıs 2015 14.00 Malazgirt Öğretmen Evi
Tatvan 15 Mayıs 2015 14.00 Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
Yüksekova 15 Mayıs 2015 14.00 Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
 
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:

Proje başvuruları 03 Ağustos 2015 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 10 Ağustos 2015 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlanen duyurulur.
 
PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (RMDP)
Referans No: TRB2/15/RMDP
Program Türü Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı
Başvuru Süreci Program ilan tarihi Başvuru başlangıç tarihi Son çevrimiçi başvuru tarihi Son başvuru teslim tarihi
04/05/2015 15/05/ 2015 – 10:00 03/08/ 2015 - 23:59 10/08/ 2015 - 17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
18.12.2015 18.12.2016
Genel Amaç TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri) imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması, ürün/hizmet çeşitlerinin ve/veya kalitelerinin geliştirilmesi, pazarlama imkânlarının genişletilmesi yoluyla bölgesel ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamak.
Program Öncelikleri TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin,
• AR-GE
• Markalaşma
• Kalite sertifikasyonu
• Yeni ürün üretilmesi
• Ürün çeşitlendirilmesi
• Üretim kapasitesinin artırılması
• Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımlar desteklenecektir.
Öncelikli Sektörler Programda sadece bims briket üretimi, hazır beton üretimi, parke taşı, bordür taşı, agrega üretimi dışında kalan imalat sektörleri desteklenecektir. Ayrıca, Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar listesinde belirtilen sektörler desteklenmeyecektir. Bölge düzeyinde öncelikli olarak desteklenecek sektörler:
♦ Tekstil ve konfeksiyon
♦ Tarım ve hayvancılığa dayalı gıda imalatı
♦ Medikal ürünlerin imalatı
♦ Öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımları
Desteklenmeyecek Sektörler Bu programda hizmet sektörleri desteklenmeyecektir. Ayrıca, Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları başlıklı ekinde belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar ile bims blok ve hazır beton, parke taşı, bordür taşı, agrega üretimi desteklenmeyecektir.
Bütçe Kısıtları ♦ Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
♦ Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçemez.
Bütçe 13.500.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 150.000 TL    
Azami tutar: 500.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz
Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımı ile uyumlu olması
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 


Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız
Broşür için tıklayınız


04.05.2015 Pazartesi